ตารางเวลาทัวร์พร้อมไกด์

Istanbul E-pass รวมทัวร์พร้อมไกด์ วางแผนการเยี่ยมชมของคุณสำหรับทัวร์พร้อมไกด์โดยมีกำหนดการด้านล่าง

วันจันทร์

09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
11:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
11:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
14:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
14:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
16:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:45 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
16:45 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)

วันอังคาร

09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:15 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
14:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
14:45 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
16:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:00 - Spice Bazaar&Rustempasha(45')(S)
16:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
17:00 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)

วันพุธ

09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (30′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (30′) (D)
10:15 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (30′) (D)
11:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
13:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
14:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
14:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
15:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
16:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
16:45 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)

วันพฤหัสบดี
09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
10:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
10:15 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
11:15 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
12:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:15 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
13:45 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
14:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:15 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
14:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:15 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
15:45 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
16:45 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)

วันศุกร์

09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
09:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45')(S)
09:45 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
10:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
10:45 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
11:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
13:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
13:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
14:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
14:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
15:45 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30')(D)
16:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)

วันเสาร์
09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
10:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:15 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:15 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
11:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
13:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
13:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
13:45 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
13:45 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
14:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:30 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
15:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
15:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
16:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - แกรนด์บาซาร์ (30') (C)
16:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45')(S)
17:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)

วันอาทิตย์
09:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
09:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
09:00 - สุเหร่าสีน้ำเงิน&ฮิปโปโดรม (25´)(D)
09:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
09:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
10:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
10:15 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
10:15 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
10:45 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
11:00 - สุเหร่าโซเฟีย (เยือนด้านนอก) (30´) (D)
11:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
11:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
12:00 - Spice Bazaar&Rustempasha(45')(S)
12:00 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
12:00 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
13:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
13:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
13:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
13:45 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30') (D)
14:15 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
14:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:00 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30')(D)
15:30 - พระราชวังโทพคาปึ (60') (T)
15:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
15:30 - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (60') (ป)
16:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - ฮายาโซเฟีย (เยี่ยมชมภายนอก) (30')(D)
16:30 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)
16:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45')(S)
17:00 - ถังเก็บน้ำบาซิลิกา (25′) (D)

ข้อสังเกตที่สำคัญ

  • ไกด์ของเราจะถือสีขาว อิสตันบูล E-pass ธง ณ จุดนัดพบ
  • ทางเข้า มหาวิหารถังน้ำ, พระราชวังทอปกาปิ, และ  พระราชวังโดลมาบาห์เช่ สามารถทำได้โดยใช้คำแนะนำของเราเท่านั้น เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ระบบตั๋วออนไลน์ของเรา ไกด์ของเราจะให้ตั๋วฟรี
  • Hagia Sophia Tour จัดเฉพาะเท่านั้น การเยี่ยมชมภายนอก- เนื่องจากกฎระเบียบใหม่โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตุรกี สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเยี่ยมชมได้เฉพาะชั้นสองเท่านั้นโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งเป็น ยูโร 25. ชั้นหลักเปิดให้เฉพาะชาวตุรกีมาสวดมนต์เท่านั้น ทัวร์ของเราสิ้นสุดที่ห้องจำหน่ายตั๋วของ Hagia Sophia สามารถซื้อตั๋วได้โดยตรงที่ทางเข้า

จุดนัดพบ

(D)- ป้ายหยุดด้านหน้า Busforus (Double Decker Bus) ข้าม Hagia Sophia คลิกเพื่อดูแผนที่ Google
(T)- ด้านหน้าน้ำพุแห่งอาเหม็ดที่ XNUMX ตรงข้ามประตูหลักของพระราชวังโทพคาปึ คลิกเพื่อดูแผนที่ Google
(ป)- หน้าหอนาฬิกาพระราชวังโดลมาบาเช่ หลังผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูแผนที่ Google
(C)- ด้านหน้าของเสา Cemberlitas ถัดจากสถานีรถราง Cemberlitas คลิกเพื่อดูแผนที่ Google
(S)- ด้านหน้าทางเข้าหลักของ Spice Bazaar คลิกเพื่อดูแผนที่ Google